mpPTS

Sistem mpPTS omogoča zajem različnih podatkov v proizvodnem procesu v realnem času.

Stroji

EOCEN Prednosti sistema STROJI

Sistem mpPTS avtomatično sledi strojem in tako omogoča:

Ljudje

Sistem mpPTS lajša delo zaposlenih – tako tistih, ki opravljajo delov v proizvodnji, kot vseh, ki delujejo v procesih, povezanih s proizvodnjo:

EOCEN Prednosti sistema LJUDJE

Izdelek in operacije

EOCEN Prednosti sistema IZDELKI

Sistem mpPTS omogoča sledenje izdelka skozi celoten proizvodni proces in tako hkrati zajema podatke, ki se nanašajo na materiale in polizdelke ter na kontrolne parametre:

Pri zajemu podatkov se uporabi tehnologija, ki v največji možni meri avtomatizira zajem podatkov:

 • spremni listi s črtnimi kodami za avtomatizirano registracijo artikla in operacije na stroju
 • fiksno montirane uporabniške konzole z ekranom na dotik kot uporabniški vmesnik
 • mobilni terminali
 • RFID za registracija oseb
 • čitalci črtnih kod za skeniranje spremnih listov
 • tiskalniki nalepk

Material in šarže

Sistem mpPTS omogoča sledenje posameznim materialom, ki so uporabljeni pri proizvodnji izdelka in omogoča:

Sledenje sistem mpPTS poteka preko:

 • zajema posameznega materiala pri operaciji
 • sarž, v katere se meša več materialov
EOCEN Prednosti sistema MATERIALI

Logistične enote

EOCEN Prednosti sistema LOGISTIKA

Sistem mpPTS sledi logističnim enotam znotraj proizvodnega procesa in tako omogoča:

Sledenje logističnim enotam se lahko izvaja:

 • s pomočjo sistema barcode ali RFID
 • zajemanje podatkov se lahko izvaja preko fiksnih ali prenosnih čitalcev

Analitika

Sistem mpPTS vse zajete podatke (stroj, ljudje, izdelek) analizira in tako omogoča:

Na podlagi izbranih, želenih ključnih podatkov, sistem mpPTS samostojno generira personalizirana poročila:

Poročila in dashboardi

Sledenje vzdrževanju

Sistem za sledenje stroju se lahko nadgradi s povezavo z vzdrževanjem, ki omogoča:

Sledenje vzdrževanju se avtomatično izvaja preko:

 • storitve preko oblaka
 • SMS e-mail sporočil
 • desktopa in mobilne aplikacije

​Enostavno in hitro ter po vaši meri!

EOCEN

razvoj informacijskih rešitev, svetovanje, storitve, trgovina in gradbeništvo, d.o.o.

Sedež podjetja:

Poslovna enota:

Pišite nam: