mpPTS

Sistem mpPTS omogoča zajem različnih podatkov v proizvodnem procesu v realnem času.

Stroji

EOCEN Prednosti sistema STROJI

Sistem mpPTS avtomatično sledi strojem in tako omogoča:

 • neposredno komunikacijo in izmenjavo podatkov med stroji in sistemom
 • natančno spremljanje delovanje stroja v realnem času
 • identifikacija vseh odstopanj v realnem času
 • identifikacija ozkih grl
 • celosten nadzor nad proizvodnim procesom
 • zagon odvisnih procesov (vzdrževanje, kontrola, spremembe, logistika, itd.)
 • povezavo stroja s sistemom preko SCADA, IoT, Ethernet (modbus, ipd.)
 • OEE kalkulacija (KPI uspešnosti delovanja strojev, z podrobnimi podatki o vzrokih za zastoje)

Ljudje

Sistem mpPTS lajša delo zaposlenih – tako tistih, ki opravljajo delov v proizvodnji, kot vseh, ki delujejo v procesih, povezanih s proizvodnjo:

 • sledenje delovnim aktivnostim v realnem času
 • beleženje prisotnost (povezava s kontrolo pristopa)
 • sledenje točni porabi delovnih ur posameznika na posamezni operaciji oz. stroju
 • DLE kalkulacija (KPI za učinkovitost zaposlenih)
EOCEN Prednosti sistema LJUDJE

Izdelek in operacije

EOCEN Prednosti sistema IZDELKI

Sistem mpPTS omogoča sledenje izdelka skozi celoten proizvodni proces in tako hkrati zajema podatke, ki se nanašajo na materiale in polizdelke ter na kontrolne parametre:

 • sledi proizvodni poti izdelka od začetka do konca operacije
 • zajema podatke, ki se nanašajo na posamezne materiale in polizdelke
 • zajem in sledenje podatkom za kakovost
 • izvaja označevanje izdelkov (nalepke za ročno lepljenje, avtomatično lepljenje nalepk, označevanje z laserjem itd.)

Pri zajemu podatkov se uporabi tehnologija, ki v največji možni meri avtomatizira zajem podatkov:

 • spremni listi s črtnimi kodami za avtomatizirano registracijo artikla in operacije na stroju
 • fiksno montirane uporabniške konzole z ekranom na dotik kot uporabniški vmesnik
 • mobilni terminali
 • RFID za registracija oseb
 • čitalci črtnih kod za skeniranje spremnih listov
 • tiskalniki nalepk

Material in šarže

Sistem mpPTS omogoča sledenje posameznim materialom, ki so uporabljeni pri proizvodnji izdelka in omogoča:

 • zajem podatkov, ki se nanašajo na posamezne materiale in šarže
 • sledenje zgodovini materiala (dobavitelj)
 • zajem in sledenje podatkom za kakovost
 • sledenje zgodovini materiala (dobavitelj)

Sledenje sistem mpPTS poteka preko:

 • zajema posameznega materiala pri operaciji
 • sarž, v katere se meša več materialov
EOCEN Prednosti sistema MATERIALI

Logistične enote

EOCEN Prednosti sistema LOGISTIKA

Sistem mpPTS sledi logističnim enotam znotraj proizvodnega procesa in tako omogoča:

 • spremljanje v realnem času, kje se nahaja logistična enota (zaboj, paleta, voziček)

Sledenje logističnim enotam se lahko izvaja:

 • s pomočjo sistema barcode ali RFID
 • zajemanje podatkov se lahko izvaja preko fiksnih ali prenosnih čitalcev

Analitika

Sistem mpPTS vse zajete podatke (stroj, ljudje, izdelek) analizira in tako omogoča:

 • informirnaje v relanem času (v dahsboardih in KPI)
 • pogled v zgodovino delovanja oz. procesov
 • izvajanje procesov po-kalkulacij
 • obveščanje o vseh odstopanjih v realnem času (zastoji)
 • neposredna povezava z odvisnimi procesi (vzdrževanje, kontrola)

Na podlagi izbranih, želenih ključnih podatkov, sistem mpPTS samostojno generira personalizirana poročila:

 • ki so pregledna in opremljena z grafičnimi prikazi
 • se lahko nanašajo na posamezni nalog, operacijo, linijo, obrat, itd.
 • se nanašajo na zaposlene
 • se nanašajo na izdelke in material
 • so izdelana v obliki elektronske proizvodne dokumentacije (PDF)
 • so izdelana za namene poročil delovnih centrov

Poročila in dashboardi

Sledenje vzdrževanju

Sistem za sledenje stroju se lahko nadgradi s povezavo z vzdrževanjem, ki omogoča:

 • avtomatično obveščanje vzdrževalcev v primeru vpisa zastoja s strani delavca
 • ugotovitev ozkih grl v vzdrževalnem procesu (zaloga rezervnih delov, (pre)obremenjenost vzdrževalcev, idr.)
 • avtomatično sledenje vzdrževalnim nalogam

Sledenje vzdrževanju se avtomatično izvaja preko:

 • storitve preko oblaka
 • SMS e-mail sporočil
 • desktopa in mobilne aplikacije

​Enostavno in hitro ter po vaši meri!

EOCEN

razvoj informacijskih rešitev, svetovanje, storitve, trgovina in gradbeništvo, d.o.o.

Sedež podjetja:

 • Kajuhova ulica 5 2000 Maribor

Poslovna enota:

 • Smetanova 33 2000 Maribor

Pišite nam: